Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Add a distribution list to the email encryption service

If you receive an SMTP Discovery Warning Report, you'll need to add the affected distribution lists to your email encryption account.

You have 4 weeks after receiving the report to address these accounts. If you fail to do so, it could impact mail flow for the affected addresses, and it could result in getting billed for aliases/functional accounts.

  1. Log in to your Proofpoint account.
  2. Click the Users & Groups tab, and click the SMTP Discovery tab.
    Click the Users and Groups and SMTP Discovery tabs
  3. Check the box next to the distribution list address you want to add, and then click Create functional account, from the drop down list.
    Check to the box next to user, select Functional Account
  4. Click Apply.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.