Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Add a domain to a preset profile

After creating a preset profile, you can assign domain names to it. To help keep your domain settings consistent and organized, each assigned domain is updated with the settings of the selected preset profile.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Check the box next to the domain(s) you want to assign to a profile. Or, click the check mark icon and Select All
  3. Select Settings then Assign Domain Profile.

    Note: Domains can be assigned to one preset profile at a time.

    assign domain profile
  4. Choose the profile you'd like to assign the selected domain(s) to.
  5. Select Apply to save your changes.

You'll see a Success! confirmation to let you know the domains have been added to the profile. If there is an error, you can review the status.

Related steps

More info

  • Organize your domains even further with Folders.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.