Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Add a domain to a Preset Profile

After creating a Preset Profile, you can update domains to match the attributes in the profile by adding them to the profile, allowing you to easily make bulk updates.

Required: You can only add a domain name to one Preset Profile at a time.
 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. You must be in the List view of your account in order to create a Preset Profile. In the upper right corner, choose List view:
 7. Advanced list view icon
 8. Select the domain you'd like to add to a Preset Profile:
 9. Click Organize, and then click Add to Preset Profile.

 10. From Preset Profile, select the profile you want to use and click OK.
 11. Select the I certify . . . and I have read and agree . . . boxes and then click OK.
 12. On the Confirmation page, click OK.
 13. If the Profile includes contact information that differs from contact information currently associated with the domain name, you might be prompted to select I authorize a 60-day rejection.... When prompted, you must authorize this rejection to proceed with the process.

  Note: When you change the following domain name registrant information, you authorize us to reject all requests to transfer the domain name to another registrar for a 60-day period:
  • Registrant First or Last Name (if Organization is blank)
  • Organization (if not blank)

 14. Click OK.

Note: Attributes of a profile override the domain's attributes. If you move a domain name from one profile to another, the domain's attributes change to match the new profile.

If you don't include an attribute in the preset profile, that attribute does not update when you add domains to the profile. For example, you add your hosted coolexample.com domain name and parked example.com domain to a profile that does not include the Set Nameservers attribute. Both domain names retain their existing nameservers. That is, coolexample.com still uses hosted nameservers and example.com still uses parked nameservers.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.