Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Add a Facebook signup form

You can add a GoDaddy Email Marketing signup form to your business Facebook page. The Facebook integration only supports signup forms if you have admin access to the Facebook page and has 2000 or more followers, see Facebook for more info.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll down to Email Marketing and select Manage.
  3. From the Add-ons menu, select Add More. Add More
  4. Click the 3rd Party Integrations tab.
  5. Scroll down to the Facebook Signup addon, click On and then click the Settings icon.Add More
  6. Click the Authorize on the right. When Facebook login page opens, click Okay
  7. Click Add Facebook Tab on the right.
  8. Select the form you want to use and then select the Facebook page where you want that form to display.
  9. Click Save Changes and now your Email Signup tab displays on your Facebook page.

More infoBài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.