Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Add a favicon to your WordPress site

Favicons are small images, usually a brand or company logo, that appear on a browser tab next to the title of the page or site. They improve brand recognition by increasing your logo visibility, and helps your visitors identify which of their browser tabs belong to your site. You have two options when adding a favicon on your WordPress site:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

  • Add a Favicon using the image you provide.
  • Convert image to proper format.

Do it yourself


To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Adding a favicon in WordPress Basic
Adding a favicon for WordPress with FTP Medium

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.