Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add a GoDaddy Pro member badge to my site

As a GoDaddy Pro member, you can add a badge to your site to show clients that you’re a member of the program. The badge links back to your profile page so clients can see your portfolio, reviews, and more.

Watch a short video of this task farther down the page.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Select GoDaddy Pro.
 3. On the left side of the page, select the Benefits icon.
  select benefits icon
 4. On the Benefits page, select Badges.
  select Badges to choose a member badge
 5. For the text color you want to use select Get HTML embed code.
 6. Copy the embed code and insert it into the HTML code on your page where you want the badge to appear.

Show me

More info

 • It's OK to place the badge on your social media sites. You may need to right-click the image and save it to your computer to use with sites that don't allow user-provided HTML.
 • Here's the home page for all GoDaddy Pro Help articles.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.