Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Add a heading or subheading

It's a good idea to use headings and subheadings to create organization in your email marketing campaigns. It also makes it easy to create a table of contents.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. In Edit mode, click inside a text module and highlight the line of text you want to format as a heading or subheading.
 3. At the top of the text module, do one of the following:
  • To format the text as a heading, click the large H button.
  • To format the text as a subheading, click the small H button.
   Format as a heading or subheading

   A single dashed line appears under the line of text you've designated as a heading or subheading.

 4. At the top right corner of the page, click Preview to see your changes.

More info:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.