Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Add a module

Adding a module is the first step to adding content to your Email Marketing campaign. You can add as many modules as you like, change the type (different layouts of text and images), and rearrange them to suit your needs.

Note: If you're already in Edit mode or have opened a new campaign on the Compose menu, skip to step 3.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. At the top of the page, click Campaigns.
 3. In the lower left corner of the campaign, click Edit.
  Click Edit
 4. On the toolbar at the bottom of the campaign, click to add a module.
  Click to add a module
  A new, blank module will appear at the bottom of your campaign.
  Image and Text module

  Here we added the Image and Text Image and Text module button module, where the image placeholder is on the left and the text placeholder is on the right.

 5. Add an image and some text in the empty placeholders.
 6. Click Save Modules.

  Tip: To move your module to a new location in your campaign, click, hold, and drag the module handle (located on the left side of any campaign) up or down.
  Click and drag the handle

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.