Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Add a payment method to my GoDaddy account

Here's how to add a checking account or a credit, debit, gift or prepaid card to your GoDaddy account.

  1. Go to your GoDaddy Payment Methods page. If you're not already logged in, you'll be prompted to log in.
  2. Select Add Payment Method.
    Add Payment Method
  3. Select Credit/Debit/Prepaid Card, Checking Account or Gift Card.
    Select Payment Type
  4. Enter all required Billing Information and select Continue.
  5. Enter all required Payment Details, complete the captcha and select Continue.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.