Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Add a payment method to my GoDaddy account

Here's how to add a checking account or a credit, debit, gift or prepaid card to your GoDaddy account for buying or renewing products.

 1. Go to your GoDaddy Payment Methods page. If you're not already logged in, you'll be prompted to log in.
 2. Click Add Payment Method.
  Add Payment Method
 3. Select Credit/Debit/Prepaid Card, Checking Account or Gift Card.
  Select Payment Type
 4. Complete the fields (some are required) and click Continue.

Oops message

If you see the message "Oops. You missed some required information," it means you only have a trial, or an expired product or service in your account. To keep your financial information safe, we only store payment methods if you have a paid product or service (we don’t need your payment info if we’re not charging you, right?). Here’s what you can do:

 1. Purchase a new product, upgrade from your free trial, or renew an expired product.
 2. In your cart, select Add payment.
  Add Payment
 3. Complete the fields (some are required) and select Use as backup payment method for this account.
  Use As Backup Payment Method
 4. Click Save. Your card is now added to your account.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.