Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add a Pro badge to my site

As a GoDaddy Pro member, you can add a Pro badge to your site to show clients that you’re a member of the program. The badge links back to your profile page so clients can see your portfolio, reviews, and more.

  1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Pro Clients and select Rewards.
    In the Pro Clients menu, click Rewards
  3. In the Rewards page, click Badges.
    Click Badges to choose a member badge
  4. Copy the embed code and insert it into the HTML code on your page where you want the badge to display.

More info

What is Pro Plus?

What is Pro Connect?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.