Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Add a recovery email address


Step 2 of the Set up my Office 365 account series.

If you ever forget your password, a password reset email can be sent to your recovery email address.

These steps are for your first Office 365 account with GoDaddy. If you've already set up an Office 365 email address with GoDaddy, or don't remember setting it up, go to More info for instructions.

  1. Sign in to Office 365 (we recommend bookmarking this page.)
  2. Enter your Office 365 Email and password, and select Sign In.
    Click Sign In
  3. Enter your recovery email address and select Save. Once your recovery email address is saved, you'll be directed to your Office 365 apps.
  4. To finish setting up your online options, select Outlook. Choose your language and sign-in options, and then you'll see your Outlook inbox.

Your email account is secure and you can reset your password as needed.

More info

  • If you have an existing email address with us, or aren't prompted to set a recovery email, sign in to your Email & Office Dashboard and select Manage next to your email address. Under Account information, you'll see if you've set a recovery email. If you haven't, select Add recovery email, enter your email, and Save. Then skip to step 4, set up your email on a device.
  • If your sign-in info doesn't work, see the trouble with signing in article.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.