Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Add a signup form to your campaign

How to Add Your Form to All Your Emails

Keep in mind that embedding the full form HTML code in your GoDaddy Email Marketing campaigns is not recommended. It can cause unwelcome display and delivery issues. Instead, use the default signup form option instead. This will add a Signup button to the footer of all your mailings.

How to Add Your Form to Your Email Using Shortcodes

GoDaddy Email Marketing links to your default form wherever you use the macro [[subscribe]] in your email campaign. To add an extra clickable link in the campaign body, just copy the line below and paste it into any text module in your email:

[Subscribe here!]([[subscribe]])

signup form link in edit mode

The link will display like this:

The subscribe link final display

Don't forget to send a test to yourself, to check your work. Feel free to edit the link display text used in the square brackets. It's the visible text your readers will see in the final email.

Related Topics:

Customizing Signup Form Design
Can I Customize My Footer?
What Are The Advanced Signup Form Options?
How Do I Share My Form?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.