Add a site to WP Premium Support

After you've setup your dashboard, you can add additional WordPress sites to your subscription using these steps.

 1. Log in to your GoDaddy account and open the WP Premium Support dashboard (Need help opening your product?)
 2. Click the Add Site button
 3. Fill in the fields on the Site access form:
  1. Site URL
  2. FTP
   • Host address (coolexample.com)

    If your site uses a Firewall or CDN then you may need to enter the hosting IP address instead of the domain.

   • User
   • Password
   • Protocol
   • Port

    Note: You only need to change the Protocol and Port options if your hosting or server does not use standard FTP settings.

  3. WordPress
   • WP Admin URL (www.coolexample.com/wp-login.php)
   • Username
   • Password
 4. Click the Add Site button

  Note: If you receive an error message then you may need to find your FTP settings or reset your WordPress password.

You can now select this new WordPress website from the sites drop-down menu and submit a service request when ready.

Next Steps

More Info:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.