Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Add a table of contents to your email campaign

By adding a table of contents, you encourage people receiving your email campaign to quickly scan and jump to the sections that interest them.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. In Campaigns, click Edit to open an existing email campaign.
 3. Click the pencil button associated with the Section Title module that you want to add to the table of contents.
  Click the pencil button
 4. On the toolbar, click the Table of Contents button Table of Contents button.

  Clicking this button adds the section title to the Table of Contents at the top of the email marketing campaign.

  Click and drag the handle
 5. Repeat steps 1 through 4 for each section title in the campaign.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.