Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Add a web link macro in my custom HTML campaign

Occasionally, the campaign thumbnail image might not appear on your Campaigns page. In place of the thumbnail, you’ll see this image:
Thumbnail placeholder

To see the thumbnail image, you'll need to add a web link macro to the custom HTML campaign you created.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. On the Campaigns page, click Edit on the custom HTML campaign you want to use.
 3. Place your cursor in the campaign where you want to add the web link.
 4. In the right side bar, under Your HTML Tools, click the arrow next to View on the web.

  The following HTML code is inserted into the campaign:

  Click the more stats button
 5. Change the paragraph text to describe the web link.

  Do not make any changes to the web link macro: [[web_link]].

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.