Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add a WordPress website to my GoDaddy Pro dashboard

You can add WordPress websites and manage them from your GoDaddy Pro dashboard.

Watch a short video of this task farther down the page.

 1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Sites in the left sidebar.
 3. Click Plus in the upper-left corner and click Add Website.
  Add Website
 4. Type the website URL.

  Note: You can import your GoDaddy hosted websites by clicking Import GoDaddy websites.

 5. Fill in your WP-admin credentials.

  Note: If you installed the Worker plugin manually, you might be prompted to enter the connection key found in the Worker plugin description on your website.

 6. Click Add Website.

Show me

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.