Add additional storage to my email accounts

If you need more storage space for your email, you can purchase additional disk space and apply it to the email addresses you set up in the upgraded email plan.

To add additional disk space to your email address(es), follow these steps:

  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
  2. On the View Email page, hover over the email address you want to add storage space to, and then click Edit.
  3. In the Edit Account window, in the Quota field, enter the amount of space (up to the amount shown for Space Remaining) you want to use for this email address.
  4. Click Save.
  5. Repeat steps 4-6 for any email addresses in this email plan you want to add additional storage to (up to the total amount of space available for this email plan).

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.