Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Add an A record

You can add an A record to your DNS (Domain Name System) zone file for a domain registered with GoDaddy. An A record connects your domain name to an IP address and lets web browsers find your website. You can use an A record to point to your hosting account or to create a subdomain. If your domain is not registered with GoDaddy, you can add an A record using DNS hosting.

You can watch a short animation of this task farther down the page.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. From the Domain Manager, select your domain name from the list to access the Domain Settings page.
 3. Scroll down to the Additional Settings section and select Manage DNS.
  click manage dns
 4. On the DNS Management page, at the bottom of the Records section, click Add.
 5. Select A from the Type drop-down menu.
 6. Complete the required fields:
 7. Field name What to enter
  Host The host name the A record links to. Type @ to point directly to your domain name.
  Points to The IP address you are setting as the destination for the host
  TTL How long the server should cache information
 8. Click Save to complete the process.
 9. Note: All DNS changes can take 24 - 48 hours to fully update across global networks.

Show me how

add an a record

Next steps

More info

 • If you need to edit DNS for a domain not registered with GoDaddy, you can manage DNS hosting.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.