Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Add an email signature in Outlook for Web

You can create email signatures that are automatically added to the end of your emails. These instructions are for the most recent Outlook for Web version. You can tell you're in the new Outlook for Web when the toggle is to the right. New version.

 1. Sign in to Outlook for Web using your email address and password.
 2. Click the Gear icon to open the settings.
  click-gear
 3. Select View all Outlook settings.
 4. Select Compose and Reply.
  select Compose and Reply
 5. Under Email signature, enter the signature you want to use.
  enter signature
 6. Check the box next to Automatically include my signature on messages I send if you want your signature at the end of all composed messages.
 7. Check the box next to Automatically include my signature on messages I forward or reply to so your signature appears at the end of messages you forward or respond to.
  check automatically include signature box
 8. Click Save.
  click-save

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.