Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Add an end user address to the encryption service

If you receive an SMTP Discovery Warning Report, you'll need to add and associate aliases with the appropriate end user addresses.

You have 4 weeks after receiving the report to address these accounts. If you fail to do so, it could impact mail flow for the affected addresses, and it could result in getting billed for aliases/functional accounts.

 1. Log in to your Proofpoint account.
 2. Click the Users and Groups tab, and then the SMTP Discovery tab.
  Click the Users and Groups and SMTP Discovery tabs

  Note: If you did not receive an email with the "SMTP Discovery Warning Report," the email or alias you want to edit may not display.

 3. Check the box next to the alias that you want to associate with an email address.
  Validate the user
 4. Under OR ADD AS ALIAS, enter the email address of the end user that you want to associate with the alias.
  Check the box

  Note: You can, optionally, enter the FIRSTNAME and SURNAME.

 5. In the Select drop down list, do one of the following:
  • If the account is valid, click Create user account, and then click Apply.
   Validate the user
  • If the account is invalid, click Mark as invalid account, and then click Apply.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.