Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add an External Hardware Firewall

GoDaddy.com offers two firewall solutions for your dedicated server. Software firewall applications may be installed onto your dedicated server (for example, Parallels Plesk Panel includes a software firewall). Additionally, we offer external hardware firewalls, which provide a greater level of security and increased performance.

To Add an External Hardware Firewall to Your Dedicated Server

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Servers.
  3. Next to the server you want to use, click Options.
  4. Go to the Customize tab.
  5. Select the Hardware Firewall you want.
  6. Click Checkout, and then complete the checkout process.

Please allow for downtime (up to five hours) during which the requested hardware change will be completed. We will send you an email notice with further instructions on scheduling maintenance.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.