Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Add an Image block in WordPress

You can add images to your pages or posts in WordPress with the block editor by following these steps.

Need a little extra guidance? Get expert photography advice from a GoDaddy Guide.

 1. Open the block editor (Need help opening the block editor?).
 2. Select Add block.
 3. Select Image from the Common Blocks section.
 4. Choose how you want to add the image:
  • Upload - Select images stored on your own computer.
  • Insert from URL - Provides a field to paste the URL of an image that is already hosted online.
  • Media Library - Allows access to Stock Photos and the Media Library.
 5. You'll either need to select the Import or Select button, based on where you're adding the image from.
 6. You've now added an image to your page or post!
Animation that demonstrates how to add images

Note: Please remember to update your page or post after editing.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.