Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Add an image for a product in WooCommerce

From within the WordPress dashboard you can add a featured image to an existing or new product on your WooCommerce store.

 1. Log in to WordPress.
 2. In the left-hand menu, click Products.
 3. From the list of products, click the product you want to update with an image.
 4. On the right-hand side of the screen, in the Product image section, click Set product image.
 5. Click the Upload Files tab.

  Note: If you previously uploaded the image to your Media Library, then you can skip to the last step.

 6. Click the Select Files button.
 7. Locate the image on your local computer, select it and click the Open button.
 8. Confirm the correct image is selected on the Media Library tab, and click the blue Set product image button at the bottom-right.
 9. Click the Save Draft or Publish button near the top-right.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.