Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Add an Image Gallery block in WordPress

If you need to add multiple images to your WordPress website, you can add an an image gallery block to your pages or posts.

 1. Open the block editor (Need help opening the block editor?).
 2. Select Add block.
 3. Select Gallery from the Common Blocks section.
 4. Choose how you want to add images to the gallery:
  • Upload - Select images stored on your own computer.
  • Media Library - Allows access to Stock Photos and the Media Library.
 5. You'll either need to select the Import or Select button, based on where you're adding the image from.
 6. Select Create a new gallery.
 7. You can reorder your images, add a caption as well as the meta data for your images.
 8. Select Insert gallery.
Animation that demonstrates how to add an image gallery block

Note: Please remember to update your page or post after editing.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.