Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Add an NS record

If hosting DNS with GoDaddy, the NS records needed for your default DNS is configured automatically and cannot be modified. However, you can add custom NS records in order to point a specific subdomain host to a different set of nameservers, which can then allow you to manage DNS for the subdomain further on another DNS service.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select your domain name from the list to access the Domain Settings page.
 3. Scroll down to Additional Settings and click Manage DNS.
  select manage dns
 4. Select the Add button below the list of existing records. Under the Type dropdown, select Nameserver.
 5. Complete the required fields:
  • Host: The host name of the subdomain you are pointing.
  • Points to: The nameserver you want the subdomain to point to.
  • TTL: How long the server should cache information.
 6. Click Save to complete the process.

Please allow up to 48 hours for all changes to take full effect.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.