Add audio files using Page Builder in WordPress

Using Page Builder, you can add MP3 format audio files to play music on your website.

 1. Open Page Builder in WordPress.
 2. Click Basic Modules in the right sidebar.

  Note: If the sidebar is not visible or disappears, click Add Content in the top toolbar to show it again.

 3. Click Audio, then drag and drop the audio box to a place on the page.
 4. From the Audio Settings dialog box, use the Audio Type to choose Media Library or URL.
  select an option
  If you choose Then
  Media Library Click one of the Select Audio tabs to choose an audio file and click Add To Audio Playlist, located in the lower right hand corner.
  Link Cut and paste a link from another location.
 5. Use the remaining fields in the Audio Settings dialog box as needed.
  General Audio Settings
  Auto Play You can to set the audio to play automatically on your page.
  Loop You can set the audio to continually play on your page.
 6. Click Update Audio Playlist, located in the lower right hand corner.
 7. Click Save.
 8. Click Done located on the top-right corner.
 9. Click Publish Changes. If you do not want these changes to go live yet, click on Save the Changes and Exit option.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.