Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Add coming soon page

If you're just getting started with your website, but you want to give your customers a place to go so they know you'll have a website up soon, you can set up a "Coming Soon" landing page, also known as a construction page.

Note: Anytime you change your theme you will lose all of your content. When you publish your site using a new theme and content, the Coming Soon page—and any other site content you may have previously added— will be replaced.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Themes.
 4. Click Other on the left hand side.
 5. Scroll down to find the Coming Soon themes, and select the one you want to use.
  Select the Coming Soon theme you want to use.
 6. Click Select Theme.
 7. Your website will be updated with the new theme, and you will be redirected to the editing view of your site.
 8. Next steps

  More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.