Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Add Contact Form 7 to a WordPress page

After the initial setup of Contact Form 7 you will need to add it to your page or post before your visitors can see it.

  1. Log in to WordPress
  2. On the left navigation bar, click Contact
  3. In the list of forms, locate the Shortcode column for your form
  4. Copy all of the text, including the square brackets
  5. On the left navigation bar, click Page or Post, depending on where you want place the contact form
  6. Locate the Page or Post you want to update, and click Edit
  7. Paste the Shortcode you copied wherever you the contact form to appear once published
  8. Click the Update button to save your changes.

You can now receive email through your contact form.

Note: You may need to allow up to half an hour for contact form mail to be received.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.