Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Add contacts to a new list

While importing contacts to your subscribers, you can create an entirely new list for those contacts. You can create this new list after you've opened the Add contacts window, and have input your contact details. For more information on these steps, see: Add contacts to the All subscribers list

  1. Click the drop down menu at the bottom of the Add contacts window. This drop down contains all your existing lists, if you have any.
  2. At the bottom of the drop down list there is a field called A new list. Type your new list name into that field, and click the + (add) button to add your new list. The drop down menu will now display your new list name.
  3. Click Add Contact(s) and you're done! You'll see your new list, with your contacts, in the subscribers sidebar.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.