Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Add contacts to an existing list

While importing contacts to your subscribers, you can choose to put those contacts into a list that you've already created. You can select the list after you've opened the Add contacts window, and have input your contact details. For more information on these steps, see: Add contacts to the All subscribers list

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. Click the drop down menu at the bottom of the Add contacts window. This drop down contains all your existing lists.
  3. Select the subscriber list you want to add your contacts to. After you click the list, the drop down menu will collapse, and display your new list name.
  4. Click Add Contact(s) and you're done! You'll see your new list, with your contacts, in the subscribers sidebar.

You can use this method when re-segmenting, or doing any kind of maintenance on your lists. And you don't have to worry about creating any duplicate subscribers.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.