Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add customer reviews to my GoDaddy Pro profile

If you’re a web designer or developer listed in our GoDaddy Pro Connect directory, you can add reviews to your profile in two ways:

  • When you set up your Connect profile, you can select clients in your account and request that they write you a review.
  • You can edit your Connect profile and request reviews from clients there.

When you request a review, your client receives an email with a custom message that you enter, plus a link that allows them to give you a rating and write a short review.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.