Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add customer reviews to my profile

If you’re a web designer or developer with a GoDaddy Pro Connect account you can add reviews to your profile in two ways:

  • When you set up your GoDaddy Pro Connect profile, you can select clients that you already have in your Web Pro account and request that they write you a review.
  • You can edit your GoDaddy Pro Connect profile and request reviews from clients there.

When you request a review, your client will receive an email with the custom message that you enter. The email also contains a link that allows them to give you a rating and write a short review.

All reviews are subject to our review guidelines

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.