Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Add databases to Site Backup

You can add MySQL, PostgreSQL and MongoDB databases to your server's Site Backup account.

  1. Configure your server to accept Site Backup connections for your database.
  2. In your My Server control panel, click the Backups tab.
  3. In the Site Backup area, click Manage.
  4. If another message displays, click Manage again.
  5. Click +Database.
  6. Complete the on-screen fields, and then click Next.

    Note: Site Backup must have a database user to access your database. If you don't have one, you must create a user.

  7. Schedule your backup.

More info

  • Learn more about Website Backup, which replaces Site Backup as our main backup solution.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.