Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add databases to Site Backup in Web & Classic hosting

Note: Site Backup hasn’t been sold as a new product since January 2018. For our new backup solution, see What is Website Backup?

 

Site Backup will automatically back up all of your MySQL databases that have Direct Access enabled.

If your database doesn't have Direct Access...

  1. Export your database
  2. Create a new database - making sure to select Direct Access
  3. Import the information to your database
  4. Change your connection strings
  5. Delete the database

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.