Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Add databases to Site Backups in cPanel hosting

Note: Site Backup hasn’t been sold as a new product since January 2018. For our new backup solution, see What is Website Backup?

 

Databases you create are automatically added and backed up to Site Backups — you don't need to do anything!

However, because cPanel hosts your database files alongside the rest of your website, we recommend excluding your database from Site Backups' website backups.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.