Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Add DNS hosting

You can add, edit or delete DNS records for a domain name registered at another company by adding it to DNS hosting in your account. This will allow you to manage your DNS with us, while your domain remains registered with the other company. You can also transfer your domain to use and manage everything in the same account.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. From the Settings menu, click the DNS tab and choose Add DNS Hosting.

    Add DNS Hosting
  3. In the Domain Name field, enter the name of the domain you want to manage with DNS Hosting and click Next.
  4. A message will appear with a set of nameservers to be added to your domain name.
  5. Required: To complete this process and activate your zone file, you will need to update the nameservers on your domain name. This is done at your current domain registrar (where your domain name is registered).

Please allow up to 48 hours for all changes to take full effect. During this time, your website, email and other domain services may be interrupted.

Related step

More info

  • Transfer your domain name to keep everything in one account.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.