Add DNS Hosting

To manage the DNS for a domain registered at another company, you must first add DNS Hosting, and then change your nameservers at your current registrar.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the DNS menu, select Add DNS Hosting:
 7. Add Off-Site DNS
 8. In the Domain Name field, enter the name of the domain you want to manage with DNS Hosting and click Next.
 9. A new set of nameservers will appear. Contact your current registrar to update your new nameservers.
 10. Note: After updating your nameservers, allow 4 to 8 hours for other networks to access information for .com and .net domain names, and allow 24 to 48 hours for other networks to access information for all other domain extensions.

 11. Once the nameservers at your current registrar are updated, click Manage DNS to view the DNS Management page. Under the Nameservers section, your nameservers will be in these ranges:
 12. [pdns01-pdns13].domaincontrol.com
  [pdns02-pdns14].domaincontrol.com

  Note: Nameservers use consecutive odd and even pairs, so PDNS01.DOMAINCONTROL.COM works with PDNS02.DOMAINCONTROL.COM, whereas PDNS12.DOMAINCONTROL.COM would not work with PDNS13.DOMAINCONTROL.COM.

If you have difficulty, contact our 24/7 technical support team for assistance.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.