Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Add domains to DNS hosting

Add DNS hosting to create a DNS zone file for domains that aren't registered with GoDaddy. This lets you add, edit, and delete DNS records for those domains right in your GoDaddy account. You'll need to update the nameservers on your domain where it's registered to activate the zone file that we'll create for you.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. From the side menu, select DNS Hosting under Services.
  screenshot of side menu with dns hosting highlighted
 3. Select Add DNS Hosting.
  screenshot the add dns hosting button
 4. Enter your domain name and then select Add.
 5. Update the nameservers on your domain where it's registered to the pair of nameservers we provide. Select screenshot of the copy icon for copying to copy the nameservers to your clipboard.
  • Your zone file won't be active in your GoDaddy account until you update the nameservers on your domain.
 6. Select Done when you're finished, or you can choose to Add Another Domain.

Hầu hết các cập nhật DNS có hiệu lực trong vòng một giờ nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật trên toàn cầu.

Xem thêm thông tin