Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Add extensions to eCommerce Hosting

Your eCommerce Hosting is packed with WooCommerce extensions developed by the Woo team. We pre-install certain extensions based on your choices during initial setup when you were asked what you’re planning to do with the website.

It's easy to get the extensions you need installed.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. From the left hand menu select WooCommerce.
  3. Select Extensions. You should be on the Available Extensions tab image of the available extensions tab
  4. Scroll through the list of available extensions and select Install Now for those you need.
  5. To enable the functionality of the extension, select Activate.
  6. Extensions that are installed and active will be marked Active.

You can return to the list at any time to install more extensions.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.