Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Add external contacts to my distribution group

Include external contacts in a distribution group (also called a distribution list) so that people outside of your organization can collaborate and be involved in projects. Before you begin, make sure you've already created a distribution group and added external contacts to your address book.

  1. Sign in to the Exchange admin center. Use your Office 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. Go to recipients, and then select groups.
  3. Select the name of the Distribution list and Edit pencil button Edit.
  4. In the new window, select membership and Plus Add.
  5. Choose the contact(s) and select add.
    Add next to contact choice above OK button
  6. Select OK.
  7. Your new contact(s) are now under Members. Select Save to close the window.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.