Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Add external contacts to your address book

When you need to communicate with people outside your organization, such as partners, vendors, customers, or other external contacts, you can have an administrator add these people to the organization's address book as shared contacts.

Note: You must have administrative permissions to add shared contacts.

 1. Log in to the Microsoft Exchange Admin Center, with your Office 365 email address and password.
 2. Under Recipients, click Contacts.
 3. In the contacts list, click the plus sign button, and click Mail contact.
  Click and drag the handle
 4. In the new mail contact dialog box, enter the information about the shared contact, and click Save.
 5. In the contacts list, click the new contact, and then click the pencil button.
  Click and drag the handle
 6. In the new contact profile, click each header (i.e., contact information, organization, MailTip) to add more information about the contact.

  At the bottom of each each header dialog box, click Save.

  Click and drag the handle

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.