Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Add Facebook link

Let your visitors check out your Facebook business page right on your website. By adding a link (sometimes called a feed widget), you'll enable them to see your Facebook profile and click to visit it.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Edit Site.
 4. Click the three-bar icon in the upper right corner.
  Click the three-bar icon site in the upper right-hand corner.
 5. Click Site Settings and in the Connect social section click the Facebook icon. (If you have more than one Facebook business page, select it in the menu next to the Facebook icon.)
 6. Make sure you're already signed into your Facebook account, then click OK to connect.
 7. Click the Facebook button in the left-hand toolbar, reposition the box when it appears on the page, and click the gear (settings)button (Settings) button.

  Note: All your Facebook page settings need to be set to public.

 8. Enter in the URL field the address for the Facebook business page you want to display on your website.
 9. In the Show section, select what you would like to display in the Facebook Like box: Stream, Faces, or Header.
 10. Optional: Click the Advanced tab to add or edit other effects for your Facebook Like box, including Background Color, Border, Shadow, or Rounded corners.
 11. Click Save.
 12. Click Publish to update your site online.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.