Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add FTP users in Web & Classic hosting

You can add FTP users to your Web & Classic hosting account. Each additional FTP user can upload and manage files in your hosting account.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. From the Settings section, click FTP Users.
  5. Click Add.
  6. Enter the Username for the new FTP account.
  7. Select the Access level for this FTP user. This limits the new user's access to directories in your hosting account. You can limit access to a specific folder, or allow access to all folders.
  8. Create and confirm the Password for the new FTP account.
  9. Click OK.

All of our Linux shared hosting plans and Windows hosting plans running IIS 7 let you create up to 50 additional FTP accounts. Once you add FTP users, they are available to use within 10 minutes.

To find product information, please see our hosting page.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.