Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Add gift wrapping or another customer service to a product

You can add customer service options for a product, such as gift wrapping.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your products list, click Online Store, and click Manage next to the account you want.
 3. Click the Products tab and choose All Products.
 4. Click the name of the product you want to update.
 5. On the product page, click the Inventory & Options tab, and in the Add-ons section click Create Add-on.
  In the Inventory & Options tab, click Create addon
 6. Type a Name for the service, such as Gift Wrapping or Delivery.
 7. In the Type list, select Buyer selects from a list.
 8. Check the Mandatory for the buyer box if you require customers to select the service.
 9. Add a choice for the service in the Choice box. To add more choices, click CREATE ADD-ON CHOICE. For example, if you're adding a Gift Wrapping service, the first choice could be "Paper," and the second could be "Metallic Paper".
  create addon choice
 10. Add a Charge as appropriate. If the customer chooses to add the service, the product's final price includes the increase.
 11. Click Done. The service option is added to the Add-ons list.
  list of product addons
  Other list options include:
  Action Result
  Click and drag dotted area at front of each add-on Reorders the list.
  Click the pencil icon Create another add-on, or edit existing add-ons.
  Click the X Deletes the add-on after displaying a confirmation alert.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.