Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Add GoFundMe to my site

Fundraisers and crowdfunding are great to raise money whether you are testing a new business idea, supporting a cause or asking for financial help. Even better, donations to a non-profit may be tax-deductible for some individuals.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to your website.
 3. In the dashboard, select Website > Edit Site.
 4. Go to where you want to add your fundraiser and add a section.
 5. Look for the Fundraising section or use the search bar, choose the layout you want and customize the content in the section.
 6. Select Start a GoFundMe using the link. On the GoFundMe site, follow the steps to establish your account and set up a fundraising page.
 7. When you finish your GoFundMe page, select Share and copy the link.
  Screenshot of Share button in GoFundMe
 8. In your GoDaddy site, paste the URL into the Fundraising Page Link field.
 9. Select Apply for Relief Fund, which will only appear after you enter your GoFundMe page link. GoDaddy has partnered with GoFundMe to offer a Small Business Relief Initiative. GoFundMe will award a $500 matching grant to eligible small businesses who raise at least $500. You'll need to fill out the GoFundMe eligibility form to be considered for the grant.
  Screenshot of the Fundraising Page Link in GoDaddy
 10. Publish your site to make the changes live to everyone else.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.