Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add Google Analytics

Website Builder version 6 allows you to add a Google® Analytics script to your site, which lets you monitor visits to your website. This service requires a Google Analytics account.

 1. Follow Google's instructions to create a Google Analytics account.
 2. Copy the Tracking ID that Google Analytics generates. (More info at Google Support.)
 3. Log in to your GoDaddy account.
 4. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 5. Click Design Your Pages.
 6. Click Popular, then drag and drop the Script icon over a Drop Zone. (Drop Zones display on the Web page as you roll your cursor over them.)
  Drag script icon to page's Drop Zone
 7. In the Edit Script text box, delete the default scripting.
  Select and delete existing code
 8. Paste in the Tracking ID script you copied from Google.
 9. Click OK to close the Edit Script box, and a small Script icon displays on the page.
  Small script icon displays on page
 10. Click Publish to apply change to your site.
  Click Publish to apply script to site

Note: Once you complete these steps, you should see data in your Analytics account within 24 hours.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.