Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Add Google Analytics to WordPress with a plugin

You can setup your WordPress site with Google analytics using a plugin, instead of manually entering the tracking code into your files. A plugin that helps with this process is the Google Analytics for WordPress by MonsterInsights plugin.

Remember, whenever you're deciding on a new plugin be sure to check the developer's page to determine if they're still maintaining the plugin with updates.

If you don't already have a Google Analytics account setup, then you will first need to set one up.

 1. Log in to WordPress.
 2. Install the plugin.
 3. Activate the plugin.
 4. Locate the new sub menu in your main Settings menu labeled Insights, and click it.
 5. Click Settings under Insights.
 6. Click Authenticate with your Google Account.
 7. Click Next.
 8. Click Click to Get Google Code
 9. If necessary, login to your Google account when prompted.
 10. Click Allow
 11. Copy the code that is provided.
 12. Return to the browser window with your Insights settings and paste the code where it says "Paste Google Code Here".
 13. Click Next.
 14. Select the Google Analytics profile you want to use.
 15. Click Next.
 16. Click Close.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.