Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add image

Chances are you'd like to replace the placeholder images that came with your Website Builder 7 theme, or maybe you want to add images to one or more of your site's pages. This video and the instructions below it explain how to customize your site with photos and graphics from a variety of sources.

You can add images of your own, ones included with Website Builder, or from your social media sites.

Images need to to be formatted as .jpg, .jpeg, .gif or .png files. Image uploads are limited to 30MB per file. While images as large as 5000 x 5000 pixels can be uploaded, images will not be displayed larger than 1920 x 1080 pixels.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Trình dựng website của bạn.
 2. Nhấp vào Sửa trang.
 3. In the left-hand toolbar, click the Image tool.
  Click and drag image tool onto page
 4. In the Choose Photos window, select one of the following options:
  Choose a photo source

  Chọn ảnh
  My Photos Click one of the images in the grid or click Browse to select an image you want to upload from your own computer, and then click Open.
  Theme Photos Click to select one of the images included in the Website Builder theme already installed on your site.
  Free Images To select an image from our library of free images, enter a search term to find specific images in the library, or select a category from the All categories menu.
  Facebook To import images directly from your Facebook® account, click Connect to Facebook, log in to your Facebook account, and then click Log In with Facebook.
  Instagram To import images directly from your Instagram® account, click Connect to Instagram, log in to your Instagram account, and then click Log In with Instagram.
 5. Sau khi chọn ảnh bạn muốn sử dụng, nhấp Chèn.
 6. Nếu bạn muốn định vị lại vị trí ảnh, nhấp và kéo ảnh vào trong trang.
 7. Nếu bạn muốn đổi kích cỡ ảnh, hãy kéo bất kỳ ô vuông màu xanh dọc theo cạnh của ảnh. Ảnh sẽ giữ được tỷ lệ.
  Nhấp và kéo ô vuông màu xanh để đổi kích cỡ ảnh
 8. If you want to adjust the image in other ways, see Edit images below.
 9. Khi bạn đã hoàn tất thay đổi, nhấp Xuất bản để cập nhật trang của bạn trực tuyến.

Bước kế tiếp

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.