Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Add image descriptions in WordPress

To help improve SEO for your WordPress site, follow these steps to add or edit image descriptions.

 1. Visit your website, right-click on your home page, and click View Page Source.
 2. Search for an image tag (<img>).
 3. Within the <img> tag, look for the "alt" attribute and confirm that it describes the image. For example, an image tag for a picture of a sunset might be alt=”sunset”, and the tag would look like this: <img src=”sunset.jpg” alt=”sunset”>
 4. If there are any images that do not have values in the alt attribute:
  1. In your admin menu choose Media.
  2. Click on the image that needs a description to edit it.
  3. Add the description to the alt field.
  4. Repeat steps for any additional images that need descriptions.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.