Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Add image mouseover

With Website Builder you can add effects to images added to your Web page. When you apply a mouseover effect to an image, the image changes when a visitor moves their mouse over it. To add a mouseover effect, you select an image that displays by default, and one that displays when a mouse goes over it.

To Add or Modify a Mouseover Effect on an Image

 1. Log in to your Website Builder account.
 2. Click Design Your Pages.
 3. If necessary, from the Page menu, select the page you want to edit.
 4. Click the block that contains the image you want to edit. Blocks are outlined in blue.
 5. Select the image you want to edit.
 6. Go to the gear icon, and then click the Edit Image.
 7. Select Mouseover, and then select either Add Mouseover or Replace Image.
 8. From the Image Library, locate and select the image you want to use, and then click OK. For more information about using the Image Library, see Editing Image Galleries .
 9. Select either Original or Mouseover, and then select any image editing option to make changes to the image.
 10. Click Save.

To Remove a Mouseover Effect from an Image

 1. Log in to your Website Builder account.
 2. Click Design Your Pages.
 3. If necessary, from the Page menu, select the page you want to edit.
 4. Click the block that contains the image you want to edit. Blocks are outlined in blue.
 5. Select the image you want to edit.
 6. Go to the gear icon, and then click the Edit Image.
 7. Select Mouseover, and then select Remove Mouseover.
 8. Click Done, and then click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.