Add Memory Swap

If you’re trying to improve your server’s performance, adding swap space (or memory swap) is a powerful and relatively simply place to start.

There are several ways to add memory swap, depending on which version of Linux you are using.

Linux Version Guide
Ubuntu and Debian 7 Add Memory Swap - Ubuntu or Debian 7
CentOS Add Memory Swap - CentOS
Arch Linux Add Memory Swap - Arch Linux

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.