Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Add Microsoft SQL Server to Plesk Components

If you're trying to add MS SQL Web or Standard to your server, you need to refresh the Plesk components in order for it to recognize your SQL Server installation.

  1. Log in to Plesk.
  2. Click the Server tab.
  3. Under the Server Management section, click Server Components.
  4. Click Refresh.

Microsoft SQL Server will appear in the SQL Server section.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.